טפסים ומידע רלוונטי

מעסיקים צריכים לדעת כי קיימת חשיבות רבה לשמור על חוקי דיני העבודה. חוקים אלה נועדו כדי להסדיר את מעמדו של כל עובד באשר הוא, ועבירה עליהם עלולה לחשוף את המעסיק לתביעות ולעונשים הקבועים בידי חוק.
אך חשוב לזכור כי לשמירה על החוק יש יתרון נוסף: שיפור ושימור שביעות רצונם של העובדים. עובד שיודע שמעסיקו מפריש לו פנסיה כחוק, משלם לו ימי חופשה, ימי מחלה ומקפיד זכויות עובדיו, יודע שמכבדים אותו ואת זכויותיו. ידיעה זו מגבירה את תחושת הנאמנות והאמון כלפי המעסיק.


בעמוד זה תוכלו למצוא מסמכים שיסייעו לכם בשמירה על זכויותיהם של עובדיכם: